+420 323 637 930

Arcon Machinery a.s.

Charakteristika

Princip činnosti

Kontinuální inkoustový tisk – Continual Ink Jet. Směs inkoustu a make-upu (ředidla) je připravována v reservoiru. Zde se v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti mísí správný poměr obou složek pro zajištění ideální mikrokapky inkoustu. Každý tištěný znak je vytvořen v bodové matrici. Matrice se skládá z tzv. bodových řádků, vytvořených z kapiček inkoustu. Kapičky inkoustu sestavené v bodovém řádku mají mezi sebou vzdálenost danou elektronickým vychýlením a bodové řádky mají mezi sebou vzdálenost určenou rychlostí pohybu potiskovaného produktu, umístěného pod tiskovou hlavou. Uvnitř tiskové hlavy se inkoust přivádí pod tlakem do generátoru kapek a proniká malou tryskou jako velmi tenký paprsek ven. Generátor kapek obsahuje budící „piezo“ tyčinku, která v inkoustu vytváří podélné ultrazvukové tlakové vlny a ty způsobí, že se paprsek krátce po opuštění trysky začne dělit do proudu oddělených kapiček.

Oddělovaní kapek je nastaveno tak, aby k němu docházelo uvnitř nabíjecí elektrody, kde se každá kapička inkoustu nabije elektrostatickým nábojem tím, že se v okamžiku oddělení kapky od paprsku připojí příslušné napětí na nabíjecí elektrodu. Velikost náboje inkoustové kapky přímo závisí na velikosti napětí nabíjecí elektrody v okamžiku oddělení. Kapičky inkoustu pak procházejí elektrostatickým polem mezi dvěma vysoko-napěťovými vychylovacími deskami. Vychýlení kapky z přímého směru závisí na velikosti náboje, který nese. 

Hlavní výhody

  • Vysokorychlostní tisk, který drží krok i v těch nejrychlejších výrobních odvětvích

  • Bezkontaktní tisk umožňující kódování i nerovných a ohebných povrchů

  • Mimořádná technologie tiskových hlav umožňující přesnější umístění kapek a kvalitu tisku

  • Automatická samočisticí tisková hlava zaručuje trvalou průchodnost trysky, a to i v případě častých odstávek výroby